تمام پروازهای اربعین از پرداخت هزینه خدمات فرودگاهی معاف شدند

بر اساس این دستور، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، اقدامات لازم جهت اجرای این دستور را در نظر داشته باشند.

تمام پروازهای اربعین از پرداخت هزینه خدمات فرودگاهی معاف شدندمنبعبه گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری راه و ساختمان، به دلیل تقدیر از شرکت‌های  هواپیمایی داخلی که نسبت به فروش بلیت اربعین با نرخ مصوب در بازه زمانی اعلام شده (۱۵ تا ۳۰ شهریور) اهتمام ویژه داشتند، بر اساس دستور وزیر راه تمام شرکت‌های هواپیمایی از پرداخت هزینه خدمات فرودگاهی (نشست و برخاست) پروازهای اربعین معاف شدند.