تمرکز امسال سازمان ملی زمین و مسکن، آماده‌سازی زمین‌هاست/ صدور پروانه ساخت ۳۰ شهرک

تمرکز امسال سازمان ملی زمین و مسکن، آماده‌سازی زمین‌هاست/ صدور پروانه ساخت ۳۰ شهرک
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عدم هماهنگی عرضه و تقاضای مسکن در سال‌های اخیر، گفت: همه تلاش ما برای جبران این نیاز انباشته شده و تسهیل‌گری حداکثری در سیاستگذاری‌هاست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231926/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85231926/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1