تمرکز بارش‌ها تا ۱۲ فروردین در کدام مناطق کشور است؟

تمرکز بارش‌ها تا ۱۲ فروردین در کدام مناطق کشور است؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- تحلیل پیش بینی هفتگی بارش کشور بر مبنای نقشه‌های احتمالاتی از ۶ فروردین ماه تا ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که تمرکز بارش‌ها تا ۱۲ فروردین در کوه‌های زاگرس میانی و جنوبی، مناطقی از شمال غرب، دو سوی نیمه شرقی کوه‌های البرز و مناطق کوهستانی مرکز استان کرمان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85428045/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA