تمهیدات فرودگاه امام برای پذیرش سریع زوار/ تعداد کارکنان گیت گذرنامه افزایش یافت

تمهیدات فرودگاه امام برای پذیرش سریع زوار/ تعداد کارکنان گیت گذرنامه افزایش یافت
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: همزمان با موج بازگشت زائران از عراق، تعداد حضور کارکنان در گیت‌های گذرنامه افرایش یافت تا صف ورود به فرودگاه کوتاه شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221103/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%AA

  لزوم تقویت رویکرد صنعتی‌سازی در نوسازی بافت‌های فرسوده