تهاتر ۲.۲ میلیارد دلاری نفت با مسکن‌سازان/ ۵۰ هواپیما در دولت سیزدهم وارد کشور شد

تهاتر ۲.۲ میلیارد دلاری نفت با مسکن‌سازان/ ۵۰ هواپیما در دولت سیزدهم وارد کشور شد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت توانست برای تأمین مالی ساخت مسکن، مجوز تهاتر فروش نفت با سازندگان تا سقف ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را از رهبر معظم انقلاب اخذ کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85346484/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DB%B2-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA