تهران تا شمال بدون پیچ

تهران تا شمال بدون پیچ
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- مسیر رفت منطقه دوم آزادراه تهران-شمال، صبح امروز با حضور رییس جمهور افتتاح شد. این مسیر۱۷هزارمیلیارد تومانی، ۳۰ دقیقه از زمان سفر می‌کاهد و باعث صرفه‌جویی۱۲.۵ میلیون لیتری در مصرف روزانه سوخت می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161867/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%86منبع: https://www.irna.ir/news/85161867/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%86