تهیه نقشه حریم گسلی ۶ شهر به اتمام رسید

تهیه نقشه حریم گسلی ۶ شهر به اتمام رسید
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از اتمام تهیه نقشه حریم گسلی ۶ شهر خبر داد و گفت که با اتمام نقشه این ۶ شهر و تصویب آنها در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، تعداد نقشه‌های تهیه شده حریم گسلی تهیه و مصوب شده از ابتدا تاکنون به ۱۶ شهر می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85444159/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C-%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85444159/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C-%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF