توافق ایران و عراق برای راه‌اندازی مجدد قطارهای اربعین

توافق ایران و عراق برای راه‌اندازی مجدد قطارهای اربعین
بغداد – مجله خبری راه و ساختمان – ایران و عراق برای راه‌اندازی مجدد قطارهای اربعین به منظور انتقال زائران به کربلا توافق کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194399/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86

  معاون وزیر راه: شهرداری‌ها زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند