توافق برای صدور خدمات فنی- مهندسی و ایجاد کمیته‌های پیگیری اجرای اسناد همکاری با سوریه

توافق برای صدور خدمات فنی- مهندسی و ایجاد کمیته‌های پیگیری اجرای اسناد همکاری با سوریه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه با اشاره به امضای یادداشت تفاهم نشست و ۶ سند همکاری بین دو کشور در مذاکرات تهران، از صدور خدمات فنی و مهندسی و ایجاد پنج کمیته‌ برای پیگیری اجرایی شدن اسناد همکاری خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85317933/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C

  قرارداد اجاره ۱۱ هزار واحد در سامانه املاک و مستغلات نهایی شد