توافق یک میلیارد دلاری ایران و ترکمنستان/افزایش صادرات گاز به ایران و برقراری خط پروازی

توافق یک میلیارد دلاری ایران و ترکمنستان/افزایش صادرات گاز به ایران و برقراری خط پروازی
عشق‌آباد – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی با تشریح توافقات ایران و ترکمنستان در هفدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفت: حدود یک میلیارد دلار سند همکاری اجرایی بین دو کشور امضا شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85295363/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85295363/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87