توانمندسازی و خروج ۳۲۲ مددجو از کمیته امداد بندر انزلی

موحدی‌فر گفت: در حال حاضر۲۷۲۰ خانوار شامل ۴۱۲۷ نفر تحت پوشش خدمات کمیته امداد شهرستان بندر انزلی هستند.

واحد موحدی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تعداد کل تسهیلات خود اشتغالی پرداخت شده در  ۵ سال اخیر ۸۴۰ طرح در انواع زمینه های صنفی و صنعتی، دامداری و کشاورزی بالغ بر ۴۱۸ میلیارد ریال بود.

وی افزود: پس از ارائه تضامین معتبر و واریز وجه، دریافت کننده تسهیلات اقدام به اجرای طرح مربوطه کرده و با هدف تثبیت طرح و حمایت از استمرار اشتغال، بازدیدهای حین اجرا و ادواری (پس از اجرا) توسط کارشناس اشتغال صورت می گیرد.

موحدی‌فر تصریح کرد: در ادامه و در راستای حمایت از مشاغلی که توسط مددجویان توانمندشده به اجرا درآمده فروش برخی محصولات تولیدی و خدمات قابل ارائه مجریان طرح اشتغال توسط راهبران شغلی که مورد تایید کمیته امداد باشند، انجام می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051207302/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%DB%B3%DB%B2%DB%B2-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C

وی با بیان اینکه از این تعداد مجموعاً ۳۲۲ نفر از مجریان اشتغال، توانمند و خودکفا اعلام شدند، افزود: کمک هزینه معیشت افراد تحت پوشش پس از توانمند شدن قطع می شود اما در اولویت بهره مندی از خدمات دیگر امداد نسبت به مددجویان دیگر در صورت نیازمندی خواهند بود.

رئیس کمیته امداد شهرستان بندرانزلی گفت: پس از مشخص شدن نوع طرح، بازدید قبل از اجرا صورت می گیرد و در صورت تایید کارشناس اشتغال، پرونده متقاضی تسهیلات به یکی از بانک های عامل ارسال می‌شود.

موحدی‌فر در خصوص نحوه ارائه تسهیلات اشتغال تصریح کرد: مددجویان متقاضی استفاده از طرح‌های اشتغال در  ابتدا استعداد سنجی شده و سپس مشاوره شغلی دریافت می کنند.

  پایان دومین رویداد پل سرمایه‌گذاری با معرفی شرکت برتر

رئیس کمیته امداد شهرستان بندر انزلی گفت: کمیته امداد در خصوص آموزش انواع رشته‌های فنی و حرفه‌ای از قبیل مقدماتی، پایدارسازی و مهارتی و در رده‌های سنی مختلف به مددجویان تحت حمایت خود خدمت رسانی می‌کند.

ایسنا/گیلان رئیس کمیته امداد شهرستان بندرانزلی گفت: تعداد کل تسهیلات خود اشتغالی پرداخت شده در ۵ سال اخیر بالغ بر ۴۱۸ میلیارد ریال بود و ۳۲۲ نفر از مجریان اشتغال، توانمند و خودکفا اعلام شدند.