توزیع ۶۰ هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان محروم

توزیع ۶۰ هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان محروم
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان از تهیه و توزیع ۶۰ هزار بسته نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان محروم دوره ابتدایی و متوسطه در مناطق محروم، مرزی و جزایر جنوبی کشور خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236931/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85236931/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85