توسعه‌ی دریایی، گنج پنهان ایران/ صنایع دریایی باید نگاه بهتری به دانش‌بنیان‌ها داشته باشدتوسعه‌ی دریایی، گنج پنهان ایران/ صنایع دریایی باید نگاه بهتری به دانش‌بنیان‌ها داشته باشد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس حوزه فناوری دریایی با بیان اینکه صنایع دریایی می‌تواند به‌اندازه کل صنعت نفت برای کشور درآمد داشته باشد، گفت: یکی از مشکلات حوزه فناوری‌های مدرن دریایی، گیرافتادن در مرز بین سنت و مدرنیته است، زیرا استارت‌آپ‌ها و دانشجوهای ما مدرن است، ولی صنایع سنتی هستند.منبع