توسعه افقی اقدامی منطقی برای اجرای نهضت ملی مسکن است

وی گفت: با این وجود امیدوارم که این مهم طبق اصول به پیش برود. ما ازنظر شهرسازی، معماری و پیش‌بینی تقاضاهای مختلف طرحی نداریم و بدین طریق نمی‌توان فعالیت کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه توسعه شهرها به صورت افقی برای مردمی که اعتقادی به آپارتمان‌نشینی ندارند یک مزیت محسوب می‌شود گفت: امید ما بر این است که اجرای طرح نهضت ملی مسکن بر اساس اصولی اجرا شود تا بهترین نتیجه را در برداشته باشد.

بغزیان پیشنهاد کرد مالکیت این مسکن‌ها نباید خصوصی شود بدین معنی که یا دولت در زمین‌ها ساخت‌وساز کرده و بعد اجاره دهد و یا به صورت اشتراکی وارد شود که در این صورت شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.منبع

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با مجله خبری راه و ساختمان توسعه افقی شهرها را اقدامی منطقی دانست و اظهار داشت: در اجرای چنین طرح‌هایی، در مرحله نخست باید به صورت افقی مسکن ساخته شود و در صورت نیاز به سراغ ارتفاع بروند؛ اصلی که از سال‌ها پیش در کشورهای غربی شاهد اجرایی شدن آن بودیم.

این استاد دانشگاه همچنین بر این باور است که هر چه ساخت‌وسازها بیشتر شود امکان دلال‌بازی نیز به همان اندازه بیشتر می‌شود.

بغزیان گفت: این مساله نیز یک معضل است که بایستی در آن نظارتی باشد تا صرفاً بحث زمین بازی به وجود نیاید.

بغریان ادامه داد: نمی‌توان بدین طریق عمل کرد که به عنوان مثال در مسکن مهر وقتی قرار است متروی آن راه‌اندازی شود اما اقدامی در این رابطه صورت نگیرد و یا اینکه برای خدمات شهری و تاسیسات فکری نکرده باشیم و از سوی دیگر یک عده زمین‌باز نیز به میان بیایند و در نهایت سبب بالا رفتن قیمت‌ها بشوند.

  ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود

وی با بیان اینکه در شهرهایی که مشکل زمین ندارند این طرح قابلیت اجرایی شدن دارد افزود: توسعه افقی شهرها می‌تواند نخستین قدم باشد اما تا حدی که طبق طرح جامع نیاز به بلندمرتبه‌سازی نباشد.

بغزیان با بیان اینکه ما تجربه شهرسازی جدید را نداشته‌ایم خاطرنشان کرد: این در حالی است که امروز می‌توانیم برای تحقق این مهم از دیدگاه کارشناسان و اساتید شهرسازی بهره بگیریم.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: زمانی که به دنبال توسعه شهرها در چنین شرایطی هستیم صرفاً هدفمان حل مشکل مسکن است، از سوی دیگر زمین‌هایی را پیش از این عده‌ای پیش‌بینی کرده، قصد دارند زمین‌هایشان را در این نقشه‌ها جا بیندازند که این باز همان رانت اطلاعاتی می‌شود.