توسعه عمودی خلاف آمایش سرزمین است/ سیاست‌های شهرسازی دست و پای شهرها را بسته است

توسعه عمودی خلاف آمایش سرزمین است/ سیاست‌های شهرسازی دست و پای شهرها را بسته است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه توسعه عمومی بر خلاف آمایش سرزمینی است، گفت: شهر یک موجود زنده است، اما با سیاست‌های شهرسازی این موجود زنده را حبس و دست و پای آن را بستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231243/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C

  دودکش مهم ترین عامل مرگ خاموش است از کلاهک H استفاده کنید تا ایمن بمانید