توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در پسکرانه بنادر عامل جهش تولید است 

توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در پسکرانه بنادر عامل جهش تولید است 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با اشاره به اینکه توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در پسکرانه بنادر عامل جهش تولید است، گفت: پسکرانه بنادر از ظرفیت بسیار بالایی برای اشتغال‌آفرینی و جهش تولید برخوردار هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85444842/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF