توسعه ناوگان هوایی از طریق چین در دستور کار نیست

توسعه ناوگان هوایی از طریق چین در دستور کار نیست
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) گفت: این شرکت هیچ برنامه‌ای برای توسعه ناوگان خود از طریق چین ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85394123/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA