توضیحات هواپیمایی آتا درباره تاخیر طولانی سه پرواز خارجی


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- شرکت هواپیمایی آتا درباره تاخیر طولانی پرواز نجف به تهران، زمینگیری هواپیمای شرکت خود در فرودگاه نجف را عامل اصلی تاخیر پروازهای نجف- مشهد، مشهد به نجف و نجف_فرودگاه امام اعلام‌کرد.منبع
  ترافیک خودرو در محورهای منتهی به مازندران سنگین است