توضیح سخنگوی دولت درباره افزایش وام ودیعه مسکن

توضیح سخنگوی دولت درباره افزایش وام ودیعه مسکن
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی دولت از افزایش دوبرابری وام ودیعه مسکن در تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از ۷۰ به ۱۵۰ میلیون تومان و سایر  شهرها از ۴۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85327745/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86