تولیدات صنعت ساختمان با بهترین برندهای جهان رقابت می‌کند

تولیدات صنعت ساختمان با بهترین برندهای جهان رقابت می‌کند
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- نائب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دولت قبل هشت سال به صنعت ساختمان ظلم شد و این صنعت به سمت رکود رفت، گفت: با جرات می گوییم کالای ایرانی در صنعت ساختمان با بهترین برندهای دنیا رقابت می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188317/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85188317/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF