تکذیب آتش‌سوزی در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

تکذیب آتش‌سوزی در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – روابط عمومی فرودگاه مهرآباد وقوع حادثه آتش سوزی در این فرودگاه را تکذیب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193476/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF