تکذیب سخنان منتسب به عضو کمیسیون عمران درباره مسکن

تکذیب سخنان منتسب به عضو کمیسیون عمران درباره مسکن
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – «علی‌اصغر خانی» عضو کمیسیون عمران مجلس مطالب منتشره از قول وی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر استیضاح وزیر راه و شهرسازی و اینکه «دولت در حوزه مسکن فقط شعار می‌دهد» را تکذیب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223103/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85223103/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86