تکمیل بزرگراه شمالی به ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091712016/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

وی با بیان این‌که این مسیر پرترافیک ترین راه کشور است، ابراز کرد: تکمیل و بهره برداری کامل از قطعات پروژه سردار شهید قاسم سلیمانی گره ترافیکی آزادراه تهران-کرج-قزوین را رفع می‌کند.

وی یادآور شد: برای تکمیل این پروژه به ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم که قرار شد به صورت مشارکتی از سوی وزارت راه‌ و شهرسازی و شهرداری کرج تامین شود تا بتوانیم سال آینده به صورت کامل از این پروژه بهره‌برداری کنیم.

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در مراسم بهره برداری از قطعه اول آزادراه شهید سردار سلیمانی اظهار کرد: پروژه کنارگذر شمالی کرج دسترسی از جانب شرق و غرب به پایتخت را شتاب می‌دهد.

ایسنا/البرز وزیر راه و شهرسازی گفت: در تلاشیم تمام قطعات بزرگراه شمالی تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد.

تکمیل بزرگراه شمالی به ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

  بنیاد مسکن ایلام مجری ساخت سه هزار و ۶۰۸ واحد مسکونی طرح نهضت ملی است