تکمیل ۴۰۰ کیلومتر راه روستایی در هرمزگان تا قبل از سفر رئیس جمهور

تکمیل ۴۰۰ کیلومتر راه روستایی در هرمزگان تا قبل از سفر رئیس جمهور
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار هرمزگان بازگشایی راه ۱۵۵ روستا و بیش از ۴۰۰ کیلومتر راه روستایی را جزو اولویت‌های کاری اداره کل راهداری استان دانست و بر لزوم تکمیل این پروژه‌ها تا قبل از دور دوم سفر رییس‌جمهور به هرمزگان تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167971/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

  افزایش ۶.۱ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل