تکمیل ۵۰۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس»

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، مهدی ساسانی در خصوص روند ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه افزود: تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده که ۵۰۰ هزار قرارداد در سامانه تکمیل و نهایی شده است.

سامانه خودنویس با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط متعاملان به آدرس srem.mrud.ir ایجاد شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85511901/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3

مدیر سامانه خودنویس اظهارداشت: رسیدن به عدد ۵۰۰ هزار قرارداد حاکی از صرفه‌جویی ۷۸۰ میلیارد تومانی سامانه خودنویس است.

تکمیل ۵۰۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس»

  الحاق ۹۲ فروند هواپیما و هلی‌کوپتر به ناوگان هوایی و بهره‌برداری از ترمینال‌های جدید