ثبات قیمت نهاده‌های ساختمانی/ خروج تدریجی دلالان از بازار مسکن

ثبات قیمت نهاده‌های ساختمانی/ خروج تدریجی دلالان از بازار مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بازار مسکن از ابتدای سال جاری تا کنون وضعیت باثباتی داشته به طوری که دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار مجله خبری راه و ساختمان، بر این باور است که ثابت ماندن قیمت دلار، ارز و در کنار آن نهاده‌های ساختمانی موجب شده تا شاهد آرامش در بازار مسکن باشیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227769/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85227769/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86