ثبت‌نام اولیه خبرنگاران متقاضی مسکن در خراسان رضوی آغاز شد

ثبت‌نام اولیه خبرنگاران متقاضی مسکن در خراسان رضوی آغاز شد
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- معاون امور رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ثبت نام اولیه خبرنگاران متقاضی مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن از امروز در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204552/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85204552/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF