ثبت‌نام سی‌امین آزمون متقاضیان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا آغاز شد 

ثبت‌نام سی‌امین آزمون متقاضیان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا آغاز شد 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، زمان ثبت نام برای برگزاری سی‌امین آزمون متقاضیان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا اعلام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85288669/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85288669/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C