ثبت نام پنج هزار نفر از اهالی دشت آزادگان در طرح ملی مسکن

ثبت نام پنج هزار نفر از اهالی دشت آزادگان در طرح ملی مسکن
اهواز- مجله خبری راه و ساختمان- معاون عمرانی فرماندار شهرستان دشت آزادگان گفت: پنج هزار و ۲۰۰ نفر از اهالی شهرستان دشت آزادگان در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132195/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85132195/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86