ثبت ۱۱۳ روز هوای ناسالم در تهران


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد: تهران در سال جاری ۱۱۳ روز هوای ناسالم را تجربه کرده است.منبع
  وزارت تعاون ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور را تعهد کرد