ثبت ۱۳ میلیون تردد خودرویی در جاده‌های مازندران طی یک هفته

ثبت ۱۳ میلیون تردد خودرویی در جاده‌های مازندران طی یک هفته
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از ثبت ۱۳میلیون تردد خودرویی در جاده های این استان همزمان با تعطیلات پایان هفته گذشته خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232862/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85232862/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87