ثبت ۶ میلیون و ۱۸۴ هزار تردد وسایل نقلیه در جاده های ایلام

ثبت ۶ میلیون و ۱۸۴ هزار تردد وسایل نقلیه در جاده های ایلام
ایلام – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت: ۶ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۳۹۵ تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان ایلام از اول ماه صفر تا کنون ثبت شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223439/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B1%DB%B8%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85223439/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B1%DB%B8%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85