جابه‌جایی یک میلیون و ۲۷۰ هزار زائر اربعین حسینی از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی

جابه‌جایی یک میلیون و ۲۷۰ هزار زائر اربعین حسینی از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- همزمان با اجرای طرح اربعین حسینی تا پایان روز گذشته، بالغ بر یک میلیون و ۲۷۰ هزار زائر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا شده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221744/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B2%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86