جابه‌جایی ۳۵۸ هزار زائر اربعین حسینی از طریق ناوگان هوایی

جابه‌جایی ۳۵۸ هزار زائر اربعین حسینی از طریق ناوگان هوایی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواپیمایی کشوری از جابه‌جایی ۳۵۸ هزار زائر اربعین حسینی تا روز گذشته (۱۷ شهریورماه) از طریق ناوگان هوایی با انجام دو هزار و ۷۷۰ پرواز خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223757/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B5%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85223757/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B5%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C