جاده‌های شمالی فردا بارانی است/مسافران احتیاط کنند

جاده‌های شمالی فردا بارانی است/مسافران احتیاط کنند
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای اعلام‌کرد: بارش باران فردا(پنجشنبه) محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت را در بر می‌گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133798/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85133798/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF