جاده‌های غرب کشور به ۶۴ سامانه نظارت تصویری جدید تجهیز می‌شود

جاده‌های غرب کشور به ۶۴ سامانه نظارت تصویری جدید تجهیز می‌شود
کرمانشاه – مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمانشاه و مسوول دبیرخانه شورای غرب کشور مرکز مدیریت راه‌ها از توسعه و بروزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری جاده‌های غرب کشور خبر داد و گفت: به زودی ۶۴ سامانه نظارت تصویری جدید در محورهای مواصلاتی غرب کشور نصب می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85335616/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF