جاده‌های ۱۳ استان بارانی است/ ترافیک جاده‌های شمالی همچنان سنگین است

جاده‌های ۱۳ استان بارانی است/ ترافیک جاده‌های شمالی همچنان سنگین است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راهها ترافیک راههای شمالی کشور را سنگین دانست و از ادامه بارندگی در برخی محورهای استان‌های اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، زنجان، قزوین، قم، مازندران، مرکزی، همدان، گلستان، گیلان و یزد خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85134707/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86