جاده‌ها لغزنده می‌شود/ فعالیت سامانه بارشی از امروز تا چهارشنبه

جاده‌ها لغزنده می‌شود/ فعالیت سامانه بارشی از امروز تا چهارشنبه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی کشور نسبت به آب‌گرفتگی معابر و لغزندگی جاده‌ها به دنبال فعالیت سامانه بارشی از امروز تا چهارشنبه هشدار داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445577/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87