جاده جنوب کرمان به سیستان و بلوچستان مسدود شد

جاده جنوب کرمان به سیستان و بلوچستان مسدود شد
جیرفت- مجله خبری راه و ساختمان- رییس مرکز مدیریت راه‌های جنوب کرمان گفت: جاده فرعی زهکلوت، مرکز شهرستان جازموریان در این استان به سمت دلگان در سیستان و بلوچستان در محدوده های چاه بید و گلدشت به علت طغیان رودخانه مسدود شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398445/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

  افتتاح بخشی از واحدهای نهضت ملی تا پیش از تابستان