جاده سنندج – دیواندره بسته می شود؛ تردد از مسیر جایگزین

جاده سنندج - دیواندره بسته می شود؛ تردد از مسیر جایگزین
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کردستان، جاده سنندج -دیواندره امروز یکشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۷ عصر به صورت کامل بسته می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136654/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85136654/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86