جاده هراز یکطرفه شد

جاده هراز یکطرفه شد
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از یکطرفه شدن محور هراز از ساعت ۱۱ صبح به مدت سه ساعت خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228584/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85228584/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF