جاده چالوس از ساعت ۶ تا ۱۶ امروز مسدود است

جاده چالوس از ساعت ۶ تا ۱۶ امروز مسدود است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راهها از انسداد جاده چالوس و در پی آن آزادراه تهران- شمال از ساعت ۶ صبح امروز به دلیل انجام عملیات کارگاهی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85273747/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B6-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B6-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA