جاده چالوس همچنان مسدود/ ترافیک هراز نیمه سنگین

جاده چالوس همچنان مسدود/ ترافیک هراز نیمه سنگین
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد از محور چالوس و آزادراه تهران- شمال برای چهارمین روز متوالی همچنان ممنوع است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138647/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85138647/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86