جانمایی ۲۷ منطقه ساحلی جنوب کشور در اولویت شورای عالی شهرسازی و معماری است

جانمایی ۲۷ منطقه ساحلی جنوب کشور در اولویت شورای عالی شهرسازی و معماری است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون شهرسازی و معماری از اولویت بررسی جانمایی ۲۷ منطقه ساحلی جنوب کشور در شورای‌ عالی شهرسازی و معماری خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297400/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

   هشدار سازمان هواشناسی نسبت به اثرات طوفان گرمسیری بر سواحل جنوب