جای فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان سازی خالی است


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به اهمیت نوآوری در صنعت ساخت و ساز مسکن، گفت: متأسفانه جای فناوری‌های نوین در صنعت ساخت و ساز کشور خالی است و هنوز روش‌های سنتی چند دهه پیش اجرا می‌شود.منبع
  ارائه برنامه عملیاتی کاهش سالیانه ۱۰ درصدی فوتی‌های تصادفات