جبران کسری ناوگان اربعین با مشارکت ارگان‌ها و کشورهای همسایه

جبران کسری ناوگان اربعین با مشارکت ارگان‌ها و کشورهای همسایه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون حمل‌و نقل وزیر راه با اشاره به کمبود اتوبوس، از تامین ناوگان جابه‌جایی زائران اربعین با کمک کشورهای همسایه و ارگان‌های داخلی خبر داد و گفت: پنج‌هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس از طریق سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها باید تامین شود که تاکنون فقط دو وزارت صمت و نفت آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن تعدادی اتوبوس اعلام کرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85174254/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87

  رشد ۵۸درصدی ترانزیت جاده‌ای