جذب به موقع نیروهای ماهر و نخبه در کشور

این فعال حوزه کار درخصوص دلیل افزایش تقاضا برای اعزام به خارج گفت: شخصا معتقدم اگر نیروی کاری تخصص لازم را داشته باشد در کشور خودمان بیکار نمی‌ماند و جذب بازار می‌شوند.عمده کسانی که تقاضای اعزام به خارج دارند کسانی هستند که شرایط بازار کار داخلی را مهیا نمی‌بینند و شأن و کرامتشان حفظ نمی‌شود یا دستمزدی مناسب با تحصیلات عالیه و تخصص خود دریافت نمی‌کنند بنابر این کشورهای دیگر را به عنوان مقصد کار خود انتخاب می‌کنند.

وی در پایان تصریح کرد: به طور حتم باید به نیروهای ماهر آماده به کار در داخل بها داده شود تا در فکر اعزام به کشورهای دیگر نباشد. لازم است که در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم سازی‌ها به گونه‌ای عمل شود که نیروهای نخبه و ماهر خود را از دست ندهیم و در زمان مقرر آنها را جذب کنیم زیرا کشورهای زیادی در کمین این فرصت و جذب نیروی کار و استفاده از توان مهارتی و تخصص آنها هستند.

فتح الله بیات در گفت وگو با ایسنا درباره ایجاد فرصت اعزام نیروی کار ماهر به خارج اظهار کرد: ممکن است همانطور که کشورهای دیگر به نیروی کار نیاز دارند و نسبت به جذب نیروی ماهر اقدام می‌کنند کشور ما نیز در داخل نیازمند جذب نیروی متخصص باشد و این یک امر طبیعی است.مثلا برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در داخل جهت نصب و راه‌اندازی و تجهیز دستگاه‌های خود به نیروی خارجی متکی باشند ولی این مقطعی است.

وی ادامه داد: کسی که به عنوان نیروی کار به خارج اعزام می‌شود باید از تبحر و تجربه و تخصص کافی برخوردار باشد.نیروی کار مورد تقاضای کشور پذیرنده قطر یا هر کشور عربی و اروپایی یک نیروی متخصص و با مهارت است.این که تصور کنیم صرفا با اعزام به کشورهای خارج کسب درآمد می کنیم صحیح نیست. آنها بابت دانش و تخصص و مهارت نیروی کار حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنند و قبل از پذیرش نیرو درخواست خود را بابت اینکه چه نیرویی با چه تخصصی نیاز دارند اعلام می کنند؛ بنابر این کسی که درصدد اعزام به خارج و کار در کشور دیگر است باید خود را به سلاح مهارت و تجربه و تخصص مجهز کند.

  پارس سازه | road-housing

یک فعال حوزه کار بر لزوم تأمین نیروهای ماهر و نخبه در داخل کشور و جذب به موقع آنها پیش از آنکه فکر اعزام به کشورهای دیگر باشند، تاکید کرد و گفت: کسی که درصدد اعزام به خارج و کار در کشور دیگر است باید خود را به سلاح مهارت و تجربه مجهز کند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050503066/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

بیات افزود: حقوق و دستمزدی که در کشورهای دیگر بابت نخبگی و مهارت و تخصص به نیروی کار داده می شود قابل مقایسه با داخل نیست؛ این حقوق به گونه‌ای است که تمام هزینه‌هایشان را پوشش می‌دهد تا جایی که قدرت پس انداز داشته باشند و برای به کارگیری توانمندی و مهارت نیروی جذب شده آنها را تشویق به ماندگاری می کنند بنابر این ما اگر در صدد حفظ و ماندگاری نیروی ماهر در داخل هستیم باید آنها را تامین کنیم و انگیزه کار را در آنها به وجود آوریم.

جذب به موقع نیروهای ماهر و نخبه در کشور