جریمه ۱۰۲ میلیارد ریالی یک شرکت هواپیمایی

جریمه ۱۰۲ میلیارد ریالی یک شرکت هواپیمایی
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سازمان تعزیرات حکومتی یک شرکت هواپیمایی را علاوه بر پرداخت ۱۰۲ میلیارد ریال جریمه به قطع سهمیه سوخت یارانه‌ای محکوم کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85361684/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C

  از برگزاری سومین جشنواره ملی مهارت تا رونمایی از سامانه جامع بازار کار