جزئیات بیشتر درباره «ثبت ملی بافت تاریخی شیراز»

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050201484/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2٢ ـ این محدوده با توجه به شواهد برجسته معماری و شهرسازی دوره زندیه، برخوردار از ظرفیتی ویژه برای قرارگیری در فهرست میراث جهانی یونسکو است و این امر اهتمام وزارت را برای ثبت ملی این اثر دوچندان کرد.

محدوده ۳۶۰ هکتار بافت تاریخی شهر شیراز درحال حاضر دارای ۴۱۰ اثر ثبتی و ۲۵۰۰ بنا با ارزش تاریخی است.

به گزارش ایسنا، به دنبال تشکیل شورای ثبت آثار تاریخی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بررسی «پرونده بافت تاریخی شیراز» برای ثبت در فهرست میراث ملی ایران، علی دارابی ـ معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ نتیجه بررسی‌های فنی و جلسات کارشناسی را که بافت تاریخی شیراز را برای ثبت ملی واجد ارزش اعلام کرده است، به این شرح منتشر کرد:

«١ ـ محدوده بافت تاریخی شیراز شاهدی برجسته از ساختار شهرسازی دوره زندیه است، شیراز پایتخت منحصر بفرد ایران از دوره زندیه است و با توجه به کمبود شواهد از معماری و شهرسازی دوره زندیه ثبت ملی محدوده بافت تاریخی شیراز بسیار حائز اهمیت است.

این محدوده از دهه ۶۰ پیوسته در معرض تخریب بوده است و این نگرانی وجود داشت که با ادامه تخریب‌ها که تا هفته پیش به بهانه‌های مختلف ادامه داشت، پهنه بیشتری از این بافت تخریب شود و با از بین رفتن پیوستگی بافت تاریخی شهر شیراز، متولیان میراث فرهنگی تنها به حفاظت نقطه‌ای و تک‌بنا اقدام کنند.

۳ ـ محدوده بافت تاریخی شیراز علاوه‌بر آثار دوره زندیه، دارای شواهدی ارزشمند از دوره صدر اسلام، دوره صفویه و قاجار و برخوردار از یکپارچگی و اصالت کم‌نظیری در میان بافت‌های تاریخی شهری ایران است، ثبت ملی این محدوده کمک شایانی به حفاظت این اثر در آینده خواهد کرد.

  بیش از ۲۵۷ هزار متر مربع از اراضی دولتی استان مرکزی رفع تصرف شد
جزئیات بیشتر درباره «ثبت ملی بافت تاریخی شیراز»

معاون میراث فرهنگی در نتیجه این متن، که در حساب کاربری شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است، اعلام کرد که «محدوده بافت تاریخی شهر شیراز به موجب معیار ١، ٢، ٩، ١٢ معیارهای کلی ثبت، واجد ثبت ملی شناخته شد.»

قائم‌مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تایید ثبت ملی بافت تاریخی شیراز، عرصه یکپارچه محدوده این بافت را ۳۶۰ هکتار اعلام کرد.

بنابر توضیحات کارشناسان ثبت، پس از آن‌که اثری در شورای ثبت، واجد ارزش شناخته و مصوب شد، گواهی ثبت آن باید از سوی وزیر امضا و ابلاغ شود.

۴ ـ عرصه یکپارچه محدوده بافت تاریخی شهر شیراز به میزان ٣٦٠ هکتار، حسب درخواست صاحبنظران، سازمان‌های مردم‌نهاد و کارشناسان ذیربط و درخواست مقامات عالی اجرایی استان فارس، برخوردار از جنبه عمومی و شأن ملی برای ثبت است.»