جزئیات پیشرفت ۸۵ درصدی راه آهن همدان- سنندج

جزئیات پیشرفت ۸۵ درصدی راه آهن همدان- سنندج
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل ساخت روسازی راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، از پیشرفت ۸۵ درصدی راه‌آهن همدان- سنندج خبر داد و گفت: تکمیل فاز نخست این پروژه به‌منظور شروع بهره‌برداری در پاییز امسال در صورت تداوم تخصیص اعتبار امکان‌پذیر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85173302/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%ACمنبع: https://www.irna.ir/news/85173302/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC